Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 427933
Title Modelijking meetpunten Voer-bron
Author(s) Pitlo, R.H.
Source Wageningen : LH (Nota / Laboratorium voor hydraulica en afvoerhydrologie 39) - 7
Department(s) Water Resources
Publication type Research report
Publication year 1977
Keyword(s) stroming - hydrodynamica - meting - waterbronnen - belgië - flow - hydrodynamics - measurement - springs (water) - belgium
Categories Hydraulic Engineering
Abstract Sedert enkele jaren wordt door de Studiegroep Gulp een geo-hydrologisch onderzoek verricht in een gedeelte van het stroomgebied van de Gulp nabij Hombourg (België). Uit voorlopige resultaten van het door studenten aan de Landbouwhogeschool uitgevoerde onderzoek valt af te leiden, dat een gedeelte van de afvoer uit het stroomgebied niet via het lozingspunt in de Gulp tot afstroming komt. Mogelijk vindt ondergrondse afstroming plaats naar aangrenzende stroomgebieden. over een en ander meer zekerheid te verkrijgen werd o.a. het meten van de debieten uit de Voer-bron te St. Pietersvoeren wenselijk geacht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.