Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 428225
Title Het afweegbaar maken van natuur- en milieunormen voor windmolens in bos en natuur
Author(s) Kistenkas, F.H.
Source Wageningen : Wageningen UR, Alterra - 11
Department(s) CL - The Human Factor
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) windmolens - windenergie - landschap - natuurbeschermingsrecht - Nederland - windmills - wind power - landscape - nature conservation law - Netherlands
Categories Energy / Nature Management (General)
Abstract Het is op dit moment niet ondenkbaar dat windmolenparken die zowel economisch, ecologisch als maatschappelijk aanvaardbaar en gewogen zijn, toch op een juridisch veto als gevolg van onze wetgeving stuiten. Het recht heeft dan een verlammende werking voor dit soort initiatieven van duurzame energieproductie. Aan de hand van het Europese recht en het algemene bestuursrecht wordt in dit essay gepleit voor een andere rechtstoepassing, waardoor functiecombinaties als duurzame energieproductie en natuur onder omstandigheden rechtens wel mogelijk zouden kunnen zijn. Er ontstaat dan ook een bestuurlijke afwegingsruimte die een balans tussen economische, ecologische en maatschappelijke aspecten mogelijk maakt en ook meer juridische mogelijkheden biedt voor windmolens in het buitengebied.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.