Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 428360
Title Extrapolation of effects of pesticides on aquatic communities and ecosystems across different exposure patterns
Author(s) Zafar, M.I.
Source Wageningen University. Promotor(en): Paul van den Brink, co-promotor(en): Rene van Wijngaarden. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461733719 - 202
Department(s) Aquatic Ecology and Water Quality Management
CWC - Environmental Risk Assessment
WIMEK
Wageningen Environmental Research
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2012
Keyword(s) pesticidenresiduen - toxiciteit - aquatische toxicologie - aquatische gemeenschappen - aquatische ecosystemen - risicoschatting - pesticide residues - toxicity - aquatic toxicology - aquatic communities - aquatic ecosystems - risk assessment
Categories Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract Het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor de productie van agrarische gewassen brengt het risico met zich mee dat deze in aangrenzende waterlichamen, zoals sloten, vijvers, meren en/of beken, terecht kunnen komen. Er zijn verschillende manieren waarop bestrijdingsmiddelen in deze waterlichamen terecht kunnen komen, bijvoorbeeld door bovengrondse afstroming op hellende agrarische velden, door overwaaiing wanneer de toepassing van bestrijdingsmiddelen dichtbij wateroppervlakten plaatsvindt of door uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlakte- of grondwater. Omdat bestrijdingsmiddelen zijn ontwikkeld voor het aantasten van voor gewassen schadelijke biota, kunnen deze chemische gewasbeschermingsproducten ook schadelijk zijn voor verwante (aquatische) organismen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.