Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 428728
Title Zoönosen : uit de ziekenboeg
Author(s) Haenen, O.L.M.; Beurden, S.J. van; Engelsma, M.Y.
Source Aquacultuur 27 (2012)1. - ISSN 1382-2764 - p. 24 - 28.
Department(s) Bacteriology & Epidemiology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) zoönosen - volksgezondheid - aquacultuur - kweekvis - infectieziekten - bedrijfshygiëne - zoonoses - public health - aquaculture - farmed fish - infectious diseases - industrial hygiene
Categories Aquaculture and Fisheries (General) / Infectious Diseases
Abstract Zoönosen zijn infectieziekten die overdraagbaar van dier op mens, zowel vanuit koudbloedige als warmbloedige dieren Ook bij contacten met aquacultuur- en visserijdieren is er een klein risico voor de mens op het oplopen van een ziekte. In de Nederlandse aquacultuur komen af en toe zoönotische bacteriën voor, die contactzoönose kunnen veroorzaken. Met voldoende hygiëne op aquacultuurbedrijven ontwikkelen deze bacteriën zich meestal niet tot een zoönose. Toch is het belangrijk, dat men op de hoogte is van risico's en mee helpt aan een goede diagnose van een aquatische zoönose, omdat deze in eerste instantie door de huisarts vaak niet als zodanig herkend wordt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.