Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 428753
Title PlantyOrganic : bedrijfsontwerp
Author(s) Burgt, G.J.H.M. van der
Source Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2012-030 LbP) - 34 p.
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) biologische landbouw - bemesting - akkerbouw - teeltsystemen - agrarische bedrijfsvoering - mineralen - rotaties - stikstof - proefprojecten - organic farming - fertilizer application - arable farming - cropping systems - farm management - minerals - rotations - nitrogen - pilot projects
Categories Cropping Systems / Organic Farming
Abstract Vanwege aanscherpingen in de mestwetgeving en de biologische regelgeving is er grote behoefte om de interne mineralenhuishouding van biologische akkerbouwbedrijven verregaand te optimaliseren. In het project PlantyOrganic, een initiatief van Biowad en uitgevoerd op SPNA locatie Kollumerwaard, wordt een uitdagend bedrijfssysteem ontwikkeld en beproefd: 100% eigen stikstofvoorziening zonder aanvoer van mineralen van buiten het bedrijf. In dit rapport wordt het ontwerp van vruchtwisseling en bemesting gepresenteerd en besproken en wordt de uitgangssituatie van dit in het voorjaar van 2012 gestarte experiment gedocumenteerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.