Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 428902
Title Selectiestrategie voor de ontwikkeling van stikstofefficiënte biologische aardappelrassen : onderzoeksrapport 2008 t/m 2011
Author(s) Tiemens-Hulscher, M.; Lammerts Van Bueren, E.; Struik, P.C.
Source Driebergen : Louis Bolk Instituut (Rapport / Louis Bolk Instituut nr. 2012-025 LbP) - 131
Department(s) Plant Breeding
Crop and Weed Ecology
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) solanum tuberosum - aardappelen - plantenveredeling - biologische plantenveredeling - stikstof - voedingsstoffenopname (planten) - selectiecriteria - veldproeven - rassen (planten) - akkerbouw - gewasopbrengst - solanum tuberosum - potatoes - plant breeding - organic plant breeding - nitrogen - nutrient uptake - selection criteria - field tests - varieties - arable farming - crop yield
Categories Plant Breeding and Selection Methods / Potatoes / Organic Farming
Abstract Zowel in de biologische als in de gangbare aardappelteelt is er behoefte aan rassen die met minder stikstof toe kunnen. Stikstofefficiëntie is een complexe eigenschap waar verschillende gewaseigenschappen aan bijdragen. In dit project werd onderzocht of er gewaseigenschappen zijn die gerelateerd zijn aan stikstofefficiëntie en waarop een veredelaar effectief kan selecteren. Stikstofefficiëntie werd daarbij gedefinieerd als het vermogen van een ras om bij een lage stikstofbeschikbaarheid, 100 -150 kg/ha, in een periode van half april tot ongeveer de derde week van juli, 90 – 95 dagen, een rendabele opbrengst te geven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.