Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 428936
Title Toekomst Veenweide : klimaatadaptatie & maaivelddaling methode en toepassing in Midden-Delfland. Inspiratieboek
Author(s) Slabbers, S.; Koole, S.; Verburg, A.S.; Fiselier, J.; Vreman, B.J.; Alterra - Centrum Landschap,
Source Kennis voor Klimaat - 121
Department(s) Landscape Centre
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) veenweiden - regionale planning - peilbeheer - landbouw - samenwerking - burgers - zuid-holland - peat grasslands - regional planning - water level management - agriculture - cooperation - citizens - zuid-holland
Categories Land Use Planning / Water Management (General)
Abstract Het project ‘Toekomst Veenweide’ biedt inzicht in de mogelijkheden voor een klimaatadaptieve inrichting van veenweidegebieden. Het Inspiratieboek, wat nu voor u ligt, geeft kort en bondig oplossingen weer. De ontwikkelde methodiek dient als voorbeeld en inspiratie voor alle veenweidegebieden in West- en Noord-Nederland. Het Inspiratieboek is een uitnodigende samenvatting van het gehele onderzoeksproject. Er is aandacht voor losse bouwstenen, beoogde adaptaties en samenwerkingen, gevolgd door een gebiedsgerichte aanpak in Midden-Delfland. De koppeling tussen losse bouwstenen en een oplossing op locatie is hierbij essentieel, je laat zien met welke ingrediënten je tot een recept komt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.