Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 429027
Title Vanuit kennis ethische afwegingen leren maken. Cursus dierenwelzijn voor mbo-studenten en vrijwilligers Dierenbescherming
Author(s) Ruis, M.A.W.
Source Vooruitzine : vooruitblik meerjarenafspraak 2011-2015 (2012). - p. 34 - 35.
Department(s) Wageningen Livestock Research
Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) dierenwelzijn - agrarisch onderwijs - scholingscursussen - middelbaar beroepsonderwijs - dierenbescherming - animal welfare - agricultural education - training courses - intermediate vocational training - animal protection
Categories Animal Health and Welfare
Abstract De groeiende maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn maakt het steeds belangrijker om hier in het groene onderwijs aandacht aan te besteden. Hoewel dierenwelzijn vaak wordt genoemd in mbo-kwalificatiedossiers, is meestal onduidelijk hoe het moet worden behandeld in de lessen en wat de criteria voor goed dierenwelzijn inhouden. Het hangt daardoor vaak van de individuele docent af of en hoe het onderwerp dierenwelzijn wordt aangeboden. Scholen hebben daarom behoefte aan een cursus Dierenwelzijn voor het mbo. Tegelijkertijd is de Dierenbescherming zich de laatste jaren steeds meer aan het richten op professionalisering en diplomering van haar (vrijwillige) medewerkers, ook op het gebied van dierenwelzijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.