Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 429109
Title Van Noordzeevisser naar multipurpose maritiem ondernemer
Author(s) Taal, C.; Bogaardt, M.J.
Source Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk nr. 12.2.309) - 58
Department(s) LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) visserij - zeevisserij - ondernemerschap - visserijbeleid - nevenactiviteiten - noordzee - fisheries - marine fisheries - entrepreneurship - fishery policy - ancillary enterprises - north sea
Categories Fisheries / Management studies, Business Administration, Organizational Science (General)
Abstract Voor visserijondernemers die hun activiteiten op zee willen verbreden liggen er vooral mogelijkheden op het gebied van inzet van schepen voor (bio)marien en maritiem onderzoek (zee- en visserijonderzoek), voor 'zeeboerderijen' tussen windmolens (vis- en zeewierkwekerijen), en voor het verzamelen van afval uit zee ('schoonvissen'). In deze relatief nieuwe (potentiële) markten kan de kottervisserijsector met betrekkelijk lage investeringen taken op zee naar zich toe trekken waardoor ondernemers hun kotters multifunctioneel kunnen inzetten met betere economische perspectieven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.