Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 429309
Title Samen voor zichzelf : de ontwikkeling en implementatie van een gezondheidsbevorderende interventie binnen een netwerk van organisaties in een complexe omgeving
Author(s) Haar, M. ter; Verhoeven, P.; Aarts, N.
Source M en O : Tijdschrift voor Management en Organisatie 66 (2012)4. - ISSN 0165-1722 - p. 70 - 97.
Department(s) Strategic Communication
WASS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2012
Abstract Bij het oplossen van complexe maatschappelijke problemen zijn doorgaans meerdere organisaties betrokken met verschillende achtergronden, belangen en zienswijzen. De vraag is hoe dergelijke netwerken, die samenwerken in de context van een complex probleem, zorgen voor continuïteit en richting. In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een empirisch onderzoek naar de aard en het verloop van de samenwerking in een netwerk van organisaties rondom de zogenoemde BeweegKuur, een leefstijlinterventie bij mensen met risico op type 2 diabetes en mensen met overgewicht. Het onderzoek concentreert zich op de sociale processen binnen de stuurgroep en tussen de stuurgroep en de wijdere omgeving. De conclusie uit het onderzoek naar het verloop van de gebeurtenissen en de interactie rond de BeweegKuur tussen 2007 en 2011 is dat organisaties een groeiende bereidheid ontwikkelen voor compromissen onder invloed van de toenemende sociale cohesie door intensieve samenwerking, gesteund door het vermogen tot contextualisatie van de interventie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.