Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 429448
Title Foot disorders in dairy cattle : a socio-economic approach to improve dairy cow welfare
Author(s) Bruijnis, M.R.N.
Source Wageningen University. Promotor(en): Elsbeth Stassen, co-promotor(en): Henk Hogeveen. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461733924 - 174
Department(s) Adaptation Physiology
Business Economics
WIAS
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2012
Keyword(s) melkvee - melkkoeien - voetziekten - dierenwelzijn - diergezondheid - sociale economie - simulatiemodellen - verliezen - gebruiksduur - melkveehouderij - dairy cattle - dairy cows - foot diseases - animal welfare - animal health - socioeconomics - simulation models - losses - longevity - dairy farming
Categories Cattle / Animal Health and Welfare
Abstract Klauwaandoeningen en de kreupelheid die daardoor ontstaat zijn een belangrijk probleem in de huidige melkveehouderij. Op basis van de incidentie, duur en ernst van klauwaandoeningen, worden ze aangemerkt als het belangrijkste welzijnsprobleem. Ondanks dat er veel kennis is over de klauwaandoeningen en de risicofactoren, is het probleem nog niet afgenomen. Bovendien onderschatten melkveehouders de grootte van het probleem van klauwaandoeningen, evenals de relatie met kreupelheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.