Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 429675
Title Alle zin en onzin op een rij voer groen en luchtkwaliteit : kennis over groen en luchtkwaliteit gebundeld
Author(s) Pronk, A.A.; Dijk, C.J. van
Source Boomzorg 5 (2012)3. - p. 26 - 27.
Department(s) PPO/PRI AGRO Duurzame Bedrijfssystemen
Applied Ecology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) vegetatie - bomen - luchtverontreiniging - stikstofoxiden - fijn stof - openbaar groen - vegetation - trees - air pollution - nitrogen oxides - particulate matter - public green areas
Categories Air Pollution
Abstract Onderzoekers van Plant Research International hebben in opdracht van het CROW de informatie over groen en luchtkwaliteit op een rijtje gezet aan de hand van 63 meest gestelde vragen en antwoorden. In dit artikel worden een aantal vragen en antwoorden gepresenteerd die betrekking hebben op de toepassing van beplanting in de praktijk. In het boekje ‘Beplanting en luchtkwaliteit’ zijn ook vragen en antwoorden te vinden op het gebied van beleid, verspreiding en verwijdering van componenten uit de lucht, effecten op de concentraties en meten en rekenen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.