Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 429786
Title CATT voor schoon uitgangsmateriaal in de boomkwekerij - kansen voor de toekomst!
Author(s) Elberse, I.A.M.
Department(s) Nursery Stock
Publication type Poster (professional)
Publication year 2012
Keyword(s) houtachtige planten - plantenplagen - fytosanitaire maatregelen - alternatieve methoden - vermeerderingsmateriaal - overblijvende planten - gecontroleerde omgeving - milieubeheersing - woody plants - plant pests - phytosanitary measures - alternative methods - propagation materials - perennials - controlled atmospheres - environmental control
Categories Ornamental Plants / Plant and Crop Protection (General)
Abstract De laatste jaren komen fytosanitaire problemen vaker voor in de boomkwekerijsector. Diverse plagen in houtige gewassen en vaste planten zijn moeilijk te bestrijden met de huidige methoden. Voor deze plagen moeten alternatieve bestrijdingsmethoden worden ontwikkeld die vroeg in de keten kunnen worden ingezet. In dit project is het perspectief onderzocht voor het gebruik van CATT-behandelingen van twee typen uitgansmateriaal: stek van sierheesters en vaste planten in winterbewaring.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.