Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 430117
Title Maatschappelijke respons op nieuwe technologieën : een literatuuroverzicht ten behoeve van Kennisbasis VI onderzoek
Author(s) Ronteltap, A.; Reinders, M.J.; Weele, C. van der
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - 34
Department(s) LEI Consument and Behaviour
LEI Consumer & behaviour
WASS
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) levenswetenschappen - technologie - samenleving - interdisciplinair onderzoek - synthese - innovaties - consumenten - consumentengedrag - life sciences - technology - society - interdisciplinary research - synthesis - innovations - consumers - consumer behaviour
Categories Consumer Studies (General) / Innovation Studies (General)
Abstract In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken op het gebied van onderzoek naar technologie en maatschappij met een focus op het werkveld van Wageningen UR, de levenswetenschappen. Er is in toenemende mate onderzoek gedaan naar de maatschappelijke aspecten van technologieontwikkeling. Er is vanuit veel verschillende disciplines onderzoek gedaan, maar daaruit is nog weinig synthese ontstaan. Zo is het maatschappelijk perspectief en het individueel perspectief op de interactie tussen technologie en maatschappij grotendeels los van elkaar ontwikkeld. Dat is vanuit wetenschappelijk oogpunt niet vreemd: specialisatie levert namelijk veel op. Discipline-overstijgende samenwerking is nodig om expertise daadwerkelijk te integreren. Een mogelijk risico van interdisciplinaire samenwerking is dat de resultaten niet goed in het peer-reviewed systeem gepubliceerd kunnen worden, ongeacht de uitkomsten. Andere vormen van output dienen daarom onderzocht en op waarde geschat te worden. Denk bijvoorbeeld aan boeken of populair-wetenschappelijke publicaties. Wageningen UR heeft naar verhouding een sterke traditie in syntheseonderzoek, onder andere in praktijkonderzoek, maar ook in vernieuwende wetenschapsgebieden als systeembiologie en complexe adaptieve systemen (CAS).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.