Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 430444
Title Verkenning mogelijkheden 3D-haze metingen
Author(s) Ruijven, J.P.M. van; Mohammadkhani, V.; Swinkels, G.L.A.M.
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (rapporten GTB 1194) - 34
Department(s) GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) glastuinbouw - teelt onder bescherming - lichtrelaties - lichtverdeling - gewasproductie - plantenontwikkeling - methodologie - greenhouse horticulture - protected cultivation - light relations - light distribution - crop production - plant development - methodology
Categories Greenhouse Technology / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Diffuus kasdekmateriaal verhoogt de productie van diverse gewassen in vergelijking tot helder glas, zoals eerder in plantproeven is aangetoond door Wageningen UR Glastuinbouw. Tot nu toe worden diffuse kasdekmaterialen gekarakteriseerd door de zogenoemde haze-waarde, welke echter geen informatie geeft over het lichtspreidingspatroon. In dit project is een nieuwe methode ontwikkeld om de lichtspreiding onder diffuus kasdekmateriaal te karakteriseren. Resultaat van deze methode is een waarde voor de F-scatter (voorwaartse lichtspreiding). De F-scatter geeft meer informatie over mogelijke hogere gewasproductie bij gelijke hemisferische transmissie. Verder onderzoek moet aantonen wat het effect van een hogere lichtspreiding en dus een hogere F-scatter is op plantproductie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.