Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 430495
Title Eén plus één is drie : integratie van bestuurskundige kennis in verkenningen
Author(s) Verburg, R.W.; Houweling, H.; Wit, A.J.F. de
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 18) - 8
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) natuurwetenschappen - bestuurskunde - wetenschappelijk onderzoek - simulatiemodellen - natural sciences - public administration - scientific research - simulation models
Categories Environmental Sciences (General)
Abstract Verkenningen maken veelvuldig gebruik van modellen om toekomstige ontwikkelingen in de groene ruimte te illustreren. Als invoer voor deze modellen worden meestal scenario’s ontworpen. Ook worden handelingsopties beschreven die zogenaamde beleidstekorten, die bij de modeluitkomsten naar voren komen, zouden moeten oplossen. Om effectieve verkenningen te maken, is zowel aan de invoer- als de uitvoerkant van de modellen bestuurskundige kennis nodig. Echter van oudsher domineert natuurwetenschappelijk onderzoek de verkenningen. In WOt-paper 18 wordt ingegaan op de integratie van natuurwetenschappelijk onderzoek met bestuurskundige kennis. Hiervoor moeten zowel inhoudelijke als procesmatige stappen worden gezet om toekomstige geformuleerde handelingsopties beter te ‘laten landen’ in het beleid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.