Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 430539
Title Stikstofwerking van mineralenconcentraten op grasland = N fertilizer value of mineral concentrates on grassland
Author(s) Middelkoop, J.C. van; Holshof, G.
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 643) - 50
Department(s) LR - Environment
Wageningen Livestock Research
Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) bemesting - graslanden - stikstof - kunstmeststoffen - bodemchemie - stikstofmeststoffen - fertilizer application - grasslands - nitrogen - fertilizers - soil chemistry - nitrogen fertilizers
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Grasslands
Abstract Van 2009 t/m 2011 zijn veldproeven op grasland uitgevoerd om de N-werkingscoëfficiënten van mineralenconcentraten te bepalen. In een eerder rapport zijn de jaren 2009 en 2010 beschreven. De berekende resultaten in dit rapport wijken af van dit eerdere rapport, omdat de analyse nu op 3 jaar (in 1 keer) is gedaan. Het aantal gebruikte concentraten was niet elk jaar het zelfde en ook het product (mineralenconcentraat) heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Door te toegepaste analysemethode is het mogelijk geweest om toch alle proeven simultaan te analyseren
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.