Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 430541
Title Meer effectieve middelen voor meeldauwbestrijding : proefresulaten van 2009, 2010 en 2011
Author(s) Jong, P.F. de; Anbergen, R.H.N.; Heijerman-Peppelman, G.; Vlas, M.J. de; Balkhoven-Baart, J.M.T.
Source Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / PPO 2012-24) - 47
Department(s) Fruit
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) malus pumila - appels - plantenziekteverwekkende schimmels - meeldauw - podosphaera leucotricha - gewasbescherming - fungiciden - nederland - malus pumila - apples - plant pathogenic fungi - mildews - podosphaera leucotricha - plant protection - fungicides - netherlands
Categories Insecticides, Acaricides / Plant Pathogenic Fungi
Abstract In de teelt van appel is er behoefte aan middelen die meeldauw goed kunnen bestrijden. In 2009, 2010 en 2011 werd bij proefras Junami op het proefbedrijf van PPO in Randwijk een proef uitgevoerd, waarbij zowel middelen als waarschuwingsmodellen voor de bestrijding van meeldauw werden getest.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.