Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 430602
Title De optimale inrichting van paardenweides : voeder- en andere behoeften, grasaanbod en weidemanagement
Author(s) Neijenhuis, F.; Holshof, G.; Marcus, W.; Ferwerda-van Zonneveld, R.T.
Source Wageningen : Wageningen UR (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 289) - ISBN 9789461731746
Department(s) Animal Health & Welfare
LR - Environment
LR - Innovation Processes
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) paarden - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - diergezondheid - diervoeding - diergedrag - begrazing - schuilgelegenheden - graslandbeheer - horses - animal welfare - animal housing - animal health - animal nutrition - animal behaviour - grazing - shelters - grassland management
Categories Animal Housing, Management and Care / Equidae (Horses, Donkeys, Mules)
Abstract De NVVR is een vereniging van ruiters (en menners) die graag buitenritten maken en ook op andere manieren met hun paard bezig zijn dan alleen wedstrijdsport en het klassieke dressuur rijden. De NVVR heeft naar aanleiding van vragen van de eigen leden behoefte aan wetenschappelijk onderbouwde en naar de praktijk vertaalde kennis over hoe ze de weides voor paarden optimaal in kunnen richten, beplanten en daarbij kunnen zorgen voor voldoende beschutting voor de paarden. Dit was de aanleiding voor het indienen van een aanvraag bij de wetenschapswinkel. De centrale vraag van de NVVR luidde: “Hoe richt je de paardenweide optimaal in?” Het doel van dit het project van de NVVR is onderzoeken hoe de inrichting en het gebruik van de paardenweide geoptimaliseerd kan worden, waarbij gezondheidsproblemen voorkomen worden en paarden het hele jaar rond (in groepen) buiten kunnen lopen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.