Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 430701
Title Eerste resultaten van de verregening van het afvalwater van een conservenbedrijf op kleigrond
Author(s) Toorn, A. van den
Source Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1150) - 26
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1979
Keyword(s) afvalhergebruik - landbouw - beregening - afvalwater - agro-industriële sector - zware kleigronden - waste utilization - agriculture - overhead irrigation - waste water - agroindustrial sector - clay soils
Categories Waste Water Treatment / Irrigation
Abstract Tot mei 1978 werd het afvalwater van een conservenfabriek in Driel via een persleiding op de Rijn gepompt en werd het koelwater op een sloot geloosd. Ingevolge de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren moet voor de lozing op de Rijn een heffing worden betaald. Nieuwe mogelijkheden worden onderzocht om het afval anders af te voeren. In dit geval via verregening in de landbouw
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.