Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 431225
Title Europese rivierkreeften in Nederland : vaststellen, veiligstellen, versterken en veilige leefgebieden
Author(s) Ottburg, F.G.W.A.; Roessink, I.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2341) - 41
Department(s) Nature and society
Environmental Risk Assessment
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) rivierkreeft - biodiversiteit - natuurbeleid - natuurbescherming - habitats - plassen - waterlopen - nederland - crayfish - biodiversity - nature conservation policy - nature conservation - habitats - ponds - streams - netherlands
Categories Nature Management (General) / Aquatic Ecology
Abstract De Europese rivierkreeft is een bedreigde diersoort in Nederland waarvoor men maatregelen moet nemen in het kader van internationale afspraken voor behoud van biodiversiteit. Het voorliggende rapport geeft antwoord op de vraag wat de slagingskans is voor het voortbestaan van de Europese rivierkreeft in Nederland en welke inzet hiervoor nodig is. Dit rapport geeft ook een visie om te kunnen komen tot duurzame populaties van Europese rivierkreeften in Nederland. Deze visie bestaat uit de vier V’s, namelijk Vaststellen, Veiligstellen, Versterken en Veilige leefgebieden. Een eerste kleine inventarisatie onder verschillende instanties, zoals provincies, waterschappen, terreinbeherende organisaties en (particuliere)gebiedseigenaren maakte inzichtelijk dat er voldoende commitment is om zich actief te willen inzetten voor het behoud van de Europese rivierkreeft.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.