Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 431546
Title Functiecombinaties op boerenland : kan er meer met minder overheid?
Author(s) Hendriks, C.M.A.; Westerink - Petersen, J.; Smits, M.J.W.; Korevaar, H.; Schrijver, R.A.M.; Steingröver, E.G.; Rooy, H.J. de
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2367) - 108
Department(s) Vegetation, Forest and Landscape Ecology
Nature and society
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Land Use and Food Security
Regional Development and Spatial Use
FM Kwaliteit Arbo & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) landbouwgrond - overheid - aanbodsevenwicht - landbouwbedrijven - samenleving - multifunctionele landbouw - ecosysteemdiensten - biobased economy - overheidsbeleid - agricultural land - public authorities - supply balance - farms - society - multifunctional agriculture - ecosystem services - biobased economy - government policy
Categories Agriculture (General)
Abstract Deze studie gaat in op functiecombinaties op boerenland en de mogelijkheden voor de overheid om daarin meer verantwoordelijkheden over te laten aan de maatschappij. Functiecombinaties zijn combinaties van voedselproductie (en andere agrarische productie zoals energie-, vezelgewassen en bloemen) op boerenbedrijven met de levering van goederen en/of diensten die bijdragen aan de menselijke behoeftebevrediging, al dan niet als bewuste nevenactiviteit van de boer, met een ruimtelijke impact. Kansen voor minder overheidsbemoeienis zijn er vooral bij het bieden van ruimte aan boeren om initiatieven op te zetten en in praktijk te brengen. Meer juridische speelruimte voor functiecombinaties op het boerenbedrijf stelt de boer in staat meer eigen initiatief te nemen en uit te voeren. Tegelijkertijd moet de overheid hierbij duidelijke regels stellen om het belang van natuur, milieu, gezondheid en dierenwelzijn te borgen. Het ‘ja, mits …’ principe lijkt geschikt om meer ruimtelijke kwaliteit te creëren met beperkte bemoeienis en financiële bijdrage van de overheid.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.