Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 431580
Title Waar een wil is, is een weg : succesvolle initiatieven in de transitie naar duurzame landbouw
Author(s) Langeveld, J.W.A.; Henstra, P.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 28) - 30
Department(s) Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2006
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - innovaties - duurzaamheid (sustainability) - farm management - sustainability - innovations
Categories Farm Management / Alternative Farming
Abstract Veel ondernemers proberen hun bedrijf duurzamer te maken in ecologische, economische en sociale zin. In dit rapport wordt beschreven welke problemen innovatieve ondernemers hierbij tegenkomen, en welke strategieën ze gebruiken deze te overwinnen. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden is gekeken wat we kunnen leren van succesvolle pioniers. Met de eerder ontwikkelde 'Routekaart' zijn initiatieven bekeken op het gebied van technische innovaties, afzetbevordering, ketenontwikkeling en verbreding. Vier initiatieven zijn verder uitgewerkt. Initiatiefnemers voelen zich vaak overweldigd door problemen rond vergunningen, wetgeving en regels. Ook interne en organisatorische problemen kunnen zich voordoen. Financiële problemen en beperkingen van ecologisch of socioculturele aard lijken minder vaak voor te komen. De voorbeelden laten zien dat pioniers belangrijke vernieuwingen kunnen realiseren. Vaak begint dit met een kleine vondst (novelty), die dan verder wordt uitgewerkt. De zo gerealiseerde systeeminnovaties zijn van groot belang voor de gewenste transitie naar een duurzame landbouw. Niet het type of de omvang van de problemen is bepalend of een innovatie wordt gerealiseerd, maar een combinatie van persoonsgebonden en omgevingsfactoren - waarbij ook toeval een rol speelt. Dit maakt het moeilijk innovaties van buitenaf te sturen. Trefwoorden: Duurzaamheid; innovatie; ondernemen; Routekaart; succesvolle initiatieven; praktijkvoorbeelden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.