Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 431659
Title Zuivering sorteerwater heeft heldere toekomst - Interview met Marcel Wenneker
Author(s) Ossenbruggen, M. van; Wenneker, M.
Source De Fruitteelt 102 (2012)12. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
Department(s) Fruit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) fruitteelt - sorteermachines - waterzuivering - waterfilters - pesticidenresiduen - gewasbescherming - fruit growing - sorters - water treatment - water filters - pesticide residues - plant protection
Categories Fruit Growing / Water Quality
Abstract In opdracht van het Waterschap Scheldestromen en onder coördinatie van de NFO werd in 2009 het project waterbehandeling bij fruitsorteerinstallaties opgezet. Nu, drie jaar later, is er veel meer bekend over de werking, wat wel en niet mogelijk is en heeft de sorteerder keus uit diverse zuiveringsinstallaties. NFO-kring Midden- Nederland en het Waterschap Rivierenland gaven 6 maart een informatie avond voor fruitsorteerders.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.