Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 431764
Title Duurzaamheidsresultaten koolzaadtelers binnen project Energieboerderij
Author(s) Voort, M.P.J. van der; Meuffels, G.J.H.M.
Source Lelystad : PPO AGV - 19
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
OT Team Int. Prod. & Gewasinn.
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) koolzaad - olieleverende planten - teelt - cultuurmethoden - best practices - rendement - brandstofgewassen - energie - broeikasgassen - biobased economy - akkerbouw - rape - oil plants - cultivation - cultural methods - best practices - returns - fuel crops - energy - greenhouse gases - biobased economy - arable farming
Categories rape / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Dit rapport gaat in op de resultaten van de keten voor koolzaad voor PPO (pure plantaardige olie). Voor koolzaad zijn er twee sporen gevolgd. Ten eerste het volgen van een groep ondernemers die gedurende het project koolzaad hebben geteeld. Ten tweede het doen van rassenonderzoek naar koolzaad. Beide sporen hebben teeltgegevens opgeleverd die met de meetlat Energieboerderij zijn doorgerekend op energie- en broeikasgasrendement. Het doel hiervan was het zoeken naar ‘Best Practices’ die de teelt van koolzaad voor PPO binnen de geldende milieutechnische criteria kan garanderen. De ‘best practices’ op basis van de ervaringen in dit project voor koolzaad zijn: streven naar een hoge opbrengst; rassenkeuze; vochtgehalte; efficiënte inzet van mechanisatie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.