Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 431993
Title Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; bodemvochtsensoren en modulaire opbouw van het systeem
Author(s) Balendonck, J.; Voogt, W.; Winkel, A. van; Swinkels, G.L.A.M.; Janssen, H.J.J.; Heinen, Marius; Dorland, H. van; Zwinkels, F.
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1191) - 76
Department(s) GTB Tuinbouw Technologie
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Soil, Water and Land Use
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) glastuinbouw - teeltsystemen - emissie - vloeibare meststoffen - drainagewater - lysimeters - instrumenten (meters) - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - cropping systems - emission - liquid manures - drainage water - lysimeters - instruments - agricultural research
Categories Cultivation, Cultural Methods / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract ‘Glastuinbouw Waterproof - Grondgebonden’ heeft een modulair emissiemanagementsysteem opgeleverd waarmee telers hun water en meststoffen gebruik kunnen optimaliseren naar een goed teeltresultaat en een minimale emissie. Kern van dit systeem is de lysimeter, waarmee dagelijks de werkelijke drainhoeveelheid gevolgd kan worden. Door bemonstering en analyse van de drain wordt de emissie van meststoffen inzichtelijk. Het systeem bevat naast de lysimeter, een drainmeter, bodemvochtgehalte sensoren en een beslissingsondersteunend systeem met modellen voor gewasverdamping en watertransport in de bodem. Telers kunnen kiezen welke modules ze naast de lysimeter willen toepassen, en ook hoe ze informatie willen inzien, op hun klimaatcomputer of via een externe dienst zoals Letsgrow.com. Bodemvochtgehalte sensoren zijn toegepast en geëvalueerd bij negen praktijktelers. Op basis van de resultaten is een specifi catie opgesteld voor de beste keus, een marktverkenning uitgevoerd, een handleiding geschreven voor het gebruik, en zijn twee typen robuuste sensoren gekozen en in een pilot experiment getest. Met de lysimeter kunnen telers ervaring opdoen, en zo hun strategie op langere termijn aanpassen. Met sensoren kunnen ze trends in bodemvocht volgen en hun dagelijkse gietbeurten daarop aanpassen. Modellen geven de mogelijk om anticiperend te sturen en water te geven naar behoefte van de plant, gericht op voorkomen van emissies.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.