Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432013
Title 'Met beleid reguleer je geen ecosystemen maar mensen'
Author(s) Lindeboom, H.J.
Source Kennis Online 9 (2012)december. - p. 8 - 9.
Department(s) Wageningen Marine Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) visserij - mariene ecologie - mariene gebieden - kustbeheer - kennisniveau - onderzoeksinstituten - fisheries - marine ecology - marine areas - coastal management - knowledge level - research institutes
Categories Marine Ecology / Fisheries
Abstract De investeringspot voor Kust en zee is gebruikt voor kennisontwikkeling op het gebied van ecologie, productie, klimaat, kustverdediging en governance. Met als concrete resultaten onder meer kennis voor een nieuwe toekomst voor de mosselvisserij, beschermde gebieden in zee, beplanting van dijken, sponzenkweek en een tongkwekerij in Zeeland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.