Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432150
Title 'Echte' koptemperatuur verschilt van meetboxtemperatuur (promovendus Andreas Savvides en begeleiders)
Author(s) Rodenburg, J.; Savvides, A.; Ieperen, W. van; Marcelis, L.F.M.; Dieleman, J.A.
Source Onder Glas 9 (2012)12. - p. 11 - 11.
Department(s) Horticultural Supply Chains
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) teelt onder bescherming - glastuinbouw - groenteteelt - temperatuur - klimaatfactoren - lichtsterkte - vochtgehalte - groenten - protected cultivation - greenhouse horticulture - vegetable growing - temperature - climatic factors - light intensity - moisture content - vegetables
Categories Greenhouse Technology / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Als groeipunt is de apex verantwoordelijk voor de ontwikkeling van vitale plantorganen. Logischerwijs is de aanleg van bladeren en vruchten rechtstreeks gekoppeld aan de temperatuur van deze top. Onderzoek van Wageningen UR toont aan dat de temperatuur van de apex (top) niet altijd gelijk is aan de gemeten luchttemperatuur. En dat deze verschillen aanzienlijk worden beïnvloed door de klimaatfactoren licht en vochtdeficit
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.