Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432268
Title Was hoog water in Noord-Nederland te voorkomen?
Author(s) Querner, E.P.; Kwakernaak, C.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2012)3. - ISSN 0166-8439 - p. 7 - 7.
Department(s) Climate Resilience
Integraal water-en stroomgeb.management
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) hoogwaterbeheersing - peilbeheer - waterstand - neerslag - waterschappen - noord-nederland - flood control - water level management - water level - precipitation - polder boards - north netherlands
Categories Water Management (General)
Abstract In Noord-Nederland steeg door stevige regenval het waterpeil in de boezem sinds de jaarwisseling enorm. Een belemmerende factor was dat dit overtollige water nauwelijks op zee geloosd kon worden vanwege de aanhoudende harde tot stormachtige noordwestenwind en daardoor zeer hoge waterstanden in de Waddenzee. De inzet van bergingsgebieden moest de extreem hoge waterstanden verlagen. Het is de allereerste keer dat de noordelijke waterschappen met succes gebruik maakten van deze voorzieningen. Erik Querner en Cees Kwakernaak pleiten voor het bovenstrooms vasthouden van water, waarmee overlast te vermijden is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.