Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432296
Title Stro in de sloot : onderdeel van IP-KRW project ‘Landbouw Centraal’
Author(s) Buck, A.J. de; Schoot, J.R. van der; Harmsen, J.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 21
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Climate Resilience
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) boerderijen - erven - afvloeiingswater - sloten - biologische filtratie - stro - melkveehouderij - farm dwellings - yards - runoff water - ditches - biological filtration - straw - dairy farming
Categories Water Quality / Cattle
Abstract Hemelwater wat op het erf van melkveebedrijven valt wordt geheel of deels afgevoerd naar het oppervlaktewater. Eventueel aanwezige voerresten en andere verontreinigingen spoelen daarbij mee naar de sloot. Dit leidt tot ongewenste puntbelastingen in het watersysteem. Binnen het project KRW ‘Landbouw Centraal’ is bij een zestal melkveehouders interesse ontstaan voor het toepassen van een strofilter in de sloot om erfwater te zuiveren. Dit rapport beschrijft beknopt de theorie van de werking, de aanleg van de pilot en de meetresultaten van het laatste kwartaal van 2011.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.