Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432297
Title Opsporen en meten van groeiremming in recirculatiewater en gewas - Werkpakket 2 Glastuinbouw Waterproof substraat
Author(s) Maas, A.A. van der; Marrewijk, I. van; Holtman, W.; Oppedijk, B.; Blok, C.; Boer-Tersteeg, P.M. de; Driever, S.M.; Warmenhoven, M.G.; Meijer, R.J.M.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1200) - 40
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) rozen - drainagewater - groeiremmers - lozing - waterzuivering - recirculatiesystemen - plantenontwikkeling - gewasmonitoring - methodologie - landbouwkundig onderzoek - roses - drainage water - growth inhibitors - disposal - water treatment - recirculating systems - plant development - crop monitoring - methodology - agricultural research
Categories Water Quality / Rosales
Abstract Groeiremming is vaak een reden voor telers om het recirculatiewater te verversen en het overtollige water te lozen. Behalve een te hoog Na-gehalte of een optredende ziekte in het water is de oorzaak van groeiremming nog steeds onduidelijk. Doelstellingen van het uitgevoerde onderzoek waren het vaststellen van de oorzaak van groeiremming, voorstellen van te nemen maatregelen en het ontwikkelen van methoden om groeiremming vroegtijdig te bepalen. Via een getrapte analyse is onderzoek gedaan naar mogelijke groeiremmende componenten. De groeiremmende factor in het drainwater wordt vooral veroorzaakt door een microbiologische factor die zeer waarschijnlijk van een bacteriologische oorsprong is; gewasbeschermingsmiddelen in het drainwater blijken de groei in diverse groeitesten niet te remmen. Monitoring van de zuurstofconcentratie in het water en wortelmilieu en de metingen van de lichtbenuttingsefficiëntie in een rozengewas hebben geen relaties met optredende groeiremming aangetoond. De waarde van deze meetmethoden kon niet goed worden beoordeeld, omdat alleen groeiremming is aangetoond in het drainwater, maar niet in het rozengewas
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.