Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432318
Title Natuurlijk IJsselmeer: ecodynamisch visie IJsselmeer 2100
Author(s) Groot, A.M.E.; Lenselink, G.; Slobbe, E.J.J. van; Meurs, G.A.; Noordhuis, R.; Wiersma, A.; Bos, M.; Pasmans, I.; Dankers, P.; Wilms, T.
Source Wageningen : Ecoshape - 56
Department(s) Climate Resilience
Facilities and Services
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) landschapsecologie - natuurtechniek - biodiversiteit - waterbouwkunde - dijken - openbare veiligheid - infrastructuur - recreatie - zoet water - ijsselmeer - noordoostpolder - landscape ecology - ecological engineering - biodiversity - hydraulic engineering - dykes - public safety - infrastructure - recreation - fresh water - lake ijssel
Categories Landscape Ecology / Ecological Engineering / Hydraulic Engineering
Abstract Deze ecodynamische visie laat een palet van potentiële ontwikkelingen voor het IJsselmeer zien: ecodynamische ontwikkelingen, die bijdragen aan meerdere functies en ambities waaronder natuur, waterveiligheid, visserij, recreatie en infrastructuur, en waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de in het gebied aanwezige natuurlijke factoren als wind, water, sediment en vegetatie. Deze visie laat zien dat er kansen liggen voor nieuwe vormen van waterbouw, die de veiligheid van de Houtribdijk en de Afsluitdijk vergroten. Ook worden de kansen in kaart gebracht om met moerassen zowel de waterveiligheid als de biodiversiteit langs dijken bij de Noordoostpolder te verbeteren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.