Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432601
Title Watersense eindrapport
Author(s) Buitenkamp, M.; Veen, A. van der; Haan, J.J. de; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente,
Source Assen : Watersense - 51
Department(s) Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) waterbeheer - sensors - meettechnieken - beslissingsondersteunende systemen - grondwaterstand - oppervlaktewater - waterstand - akkerbouw - waterschappen - watervoorziening - veenkolonien - drenthe - water management - sensors - measurement techniques - decision support systems - groundwater level - surface water - water level - arable farming - polder boards - water supply - veenkolonien - drenthe
Categories Water Management (General) / Water Quality / Arable Farming
Abstract Dit rapport beschrijft de resultaten van het project WaterSense, dat liep van 2008 tot en met 2012. In het project zijn de mogelijkheden van sensortechnologie onderzocht voor waterbeheer door landbouwers, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Het doel van WaterSense was: - het onderzoeken en ontwikkelen van het concept van een beslissingsondersteunend systeem voor waterbeheer met behulp van sensortechnologie; - validatie van het concept aan de hand van een demonstratiesysteem. In WaterSense zijn diverse aspecten van meten, modelleren en sturen met betrekking tot waterkwantiteit, waterkwaliteit en landbouw onderzocht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.