Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432709
Title Kroonjuwelen van de Kaap
Author(s) Sluiter, L.; Schaminee, J.H.J.
Source Zeist : KNVV - ISBN 9789050114301 - 191
Department(s) Vegetation, Forest and Landscape Ecology
Plant Ecology and Nature Conservation
PE&RC
Publication type Book aimed at the general public
Publication year 2012
Keyword(s) plantenecologie - vegetatie - natuurbescherming - biodiversiteit - plantengeografie - fijnbos (zuid afrika) - lokale geschiedenis - inheemse volkeren - flora - westkaap - zuid-afrika - plant ecology - vegetation - nature conservation - biodiversity - phytogeography - fynbos - local history - indigenous people - western cape - south africa
Categories Phytogeography / Nature Management (General) / Landscape and Environmental History of Southern Africa / Plant Ecology
Abstract 'Kroonjuwelen van de Kaap' neemt de fascinerende wereld van de Kaap onder de loep. Niet alleen de biologische rijkdom van het fynbos, maar ook de geschiedenis van het gebied en zijn bewoners. Na eeuwenlang op zichzelf te hebben geleefd, in nauw samenspel met de natuur, kregen de oorspronkelijke bewoners, de Khoikhoi en de San, vanaf de zeventiende eeuw te maken met kolonialisme, en de daaruit voortgekomen apartheid. Recente ontwikkelingen, waaronder de grootschalige teelt van rooibosthee, zetten het kwetsbare gebied en haar oeroude bevolking sterk onder druk. Maar dankzij lokale initiatieven doen duurzaamheid en eerlijke handel geleidelijk hun intrede. 'Kroonjuwelen van de Kaap' is een beeldende reportage van een bijzonder gebied en de mensen die er wonen en werken. Natuurbeschermers, wetenschappers en de lokale bevolking komen aan het woord. Het eerste deel van het boek stelt de natuur centraal, het tweede deel gaat over het menselijk gebruik van het fynbos en de vragen die dit oproept.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.