Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432716
Title Roofmijten tegen trips in roos
Author(s) Pijnakker, J.; Leman, A.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1201) - 30
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) rozen - rosaceae - insectenplagen - thrips - roofmijten - roofinsecten - anthocoridae - phytoseiidae - biologische bestrijding - verbetering - glastuinbouw - nederland - roses - rosaceae - insect pests - thrips - predatory mites - predatory insects - anthocoridae - phytoseiidae - biological control - improvement - greenhouse horticulture - netherlands
Categories Biological Control of Pests
Abstract De californische trips Frankliniella occidentalis (Pergande) van de familie van de Thripidae komt oorspronkelijk uit de westkust van Californië (Bryan & Smith, 1956). Haar introductie in Europa dateert van 1984. In de glastuinbouw is californische trips, één van de belangrijkste plagen. Ze vormt het belangrijkste struikelblok voor de verdere uitbreiding van geïntegreerde bestrijding. In roos kan slechts een kleine aantal tripsen belangrijke schade veroorzaken. Veel telers hanteren bij een wekelijkse telling een aantal van 10 tripsen op een blauwe signaalplaat als schadedrempel. Tripsen zijn moeilijk te bestrijden omdat ze zich in het gewas verschuilen en resistent zijn tegen veel insecticiden. De meest gebruikte chemische tripsmiddelen zijn Match (lufenuron), Conserve (spinosad), Vertimec (abamectine), Actara (thiamethoxam) en Mesurol (methiocarb). De laatste 10 jaren heeft geïntegreerde bestrijding zich in roos enorm ontwikkeld. In 2012 introduceert meer dan 70% van de rozentelers roofmijten tegen spint en/of trips en/of kaswittevlieg. In 2002 paste slechts 15% van de Nederlandse rozentelers jaarrond geïntegreerde gewasbescherming toe. Voor het gewas roos is een reeks roofmijtensoorten geschikt gebleken uit onderzoek in voorafgaande projecten. Het project heeft als doel de beste strategie te vinden voor de rozenteelt en met voorkeur voor een roofmijtensoort met affiniteit voor roos (vestiging).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.