Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432977
Title Optimalisatie bemesting: Een blauwdruk voor optimaal hergebruik van drainwater getoetst op vijf bedrijven
Author(s) Boer-Tersteeg, P.M. de; Winkel, A. van; Steenhuizen, J.W.; IJdo, M.L.; Eveleens-Clark, B.A.; Blok, C.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1196) - 56
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) tuinbouwbedrijven - teeltsystemen - hergebruik van water - voedingsstoffen - bemesting - toedieningshoeveelheden - milieubeheersing - vergelijkend onderzoek - proeven - market gardens - cropping systems - water reuse - nutrients - fertilizer application - application rates - environmental control - comparative research - trials
Categories Water Management (General) / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Het doel van dit onderzoek is het beperken van de uitstoot van overtollig drainwater naar het milieu door beter beheersen van de water- en voedingsstromen binnen het bedrijf. Een kerngedachte hierbij is dat de emissie kan verminderen door de samenstelling van de gift zo goed mogelijk aan te passen aan de behoefte van het gewas. Op vijf bedrijven is gekeken naar de water- en voedingshuishouding. Op basis van bestaande gegevens is per bedrijf en per dag berekend wat het verschil is tussen gift en drain uitgedrukt in l.m -2 (voor water) en in mmol.m -2 (voor de afzonderlijke voedingselementen) Hierbij is het verschil plantbehoefte genoemd hoewel daar andere verliezen bij ingesloten zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.