Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 432983
Title Technische en economische mogelijkheden voor het zuiveren van spuiwater
Author(s) Os, E.A. van; Jurgens, R.; Appelman, W.; Enthoven, N.; Bruins, M.A.; Creusen, R.; Feenstra, L.; Santos Cardoso, D.; Meeuwsen, B.; Beerling, E.A.M.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1205) - 32
Department(s) GTB Tuinbouw Technologie
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) drainagewater - waterzuivering - technieken - teeltsystemen - substraten - waterkwaliteit - landbouwkundig onderzoek - emissie - glastuinbouw - drainage water - water treatment - techniques - cropping systems - substrates - water quality - agricultural research - emission - greenhouse horticulture
Categories Drainage / Water Quality / Horticulture
Abstract De waterkringloop op substraatbedrijven moet verder gesloten worden. De resultaten van de diverse deelprojecten van het onderzoeksproject Glastuinbouw Waterproof-substraatteelt leiden tot mogelijkheden om de hoeveelheid spui (aantal m 3 ) naar sloot of riool te verminderen en tot apparatuur om de kwaliteit van de resterende te lozen hoeveelheid spuiwater te verbeteren (minder gewasbeschermingsmiddelen (GBM), stikstof en fosfaat). In deze rapportage wordt verslag gedaan van de technische en economische mogelijkheden van zuiveringsapparatuur om telers en beleidsmakers een (globaal) advies te kunnen geven. De belangrijkste redenen voor spui zijn ophoping van natrium, het aanwezig zijn van groeiremmende stoffen, het overlopen van opslagtanks, onbalans in de voedingsoplossing, de angst voor ziekten, weg laten lopen van de eerste drain bij de start van een teelt of gewoon de wens te willen verversen. Binnen de gewassen varieert de hoeveelheid spui sterk, van nagenoeg nul tot meer dan 1250 m 3 /ha/jaar.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.