Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 43327
Title Gerontotechnologie aan de Technische Universiteit Delft.
Author(s) Steenbekkers, L.P.A.; Beijsterveldt, C.E.M. van; Dirken, J.M.; Houtkamp, J.J.; Molenbroek, J.F.M.; Voorbij, A.I.M.
Source Tijdschrift voor Ergonomie 23 (1998)4. - ISSN 0921-4348 - p. 98 - 105.
Department(s) Household and Consumer Studies
Publication type Article in professional journal
Publication year 1998
Keyword(s) ergonomie - aangepaste technologie - huishoudelijke uitrusting - ouderen - fysische eigenschappen - mentale vaardigheid - nederland - ergonomics - appropriate technology - household equipment - elderly - physical properties - mental ability - netherlands
Categories Household Studies (General)
Abstract Omdat voor het ontwerpen van dagelijkse gebruiksgoederen gegevens nodig zijn over capaciteiten en karakteristieken van toekomstige gebruikers, zijn 79 fysieke, psychomotorische, sensorische en cognitieve variabelen gemeten bij 627 Nederlanders tussen 50 en 94 jaar
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.