Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433393
Title Insectenplagen op bomen en struiken in bos en landelijk gebied 2011
Author(s) Moraal, L.G.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)7. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 28.
Department(s) Animal Ecology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) insectenplagen - bomen - struiken - monitoring - inventarisaties - klimaatverandering - insect pests - trees - shrubs - monitoring - inventories - climatic change
Categories Epidemiology of Plant Pests and Diseases
Abstract Sinds 1946 worden insectenplagen op bomen en struiken geïnventariseerd door een landelijk netwerk van terreinbeheerders en andere belangstellenden. Hierbij wordt het verloop van bekende inheemse plagen en nieuw binnenkomende plaaginsecten gevolgd. Verder kunnen met de opgebouwde database trends zichtbaar worden gemaakt tussen plagen enerzijds en omgevingsfactoren anderzijds. We geven een jaarlijks overzicht om de beheerders te informeren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.