Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433476
Title Optimaal sluiten van mineralenkringlopen : een ongewijzigd dieet in een toekomst zonder kunstmest
Author(s) Cormont, A.; Janssen, S.J.C.
Department(s) Earth Observation and Environmental Informatics
Publication type Brochure
Publication year 2012
Keyword(s) voedselvoorziening - zelfvoorzieningslandbouw - werkloosheid in de landbouw - humane voeding - consumptiepatronen - food supply - subsistence farming - agricultural unemployment - human feeding - consumption patterns
Categories Food Policy
Abstract In een rekenscenario waarin het consumptiepatroon van de inwoners van de voorbeeldregio gelijk blijft aan het huidige consumptiepatroon, is voldoende land beschikbaar voor de teelt van gras (veevoer), maar onvoldoende land voor de teelt van overige gewassen, zoals granen en groenten. De stikstof uit de mest van de aanwezige veestapel en stikstofvastlegging door vlinderbloemigen kan vrijwel geheel voorzien in de bemesting van het teeltoppervlak voor plantaardige producten. Er hoeft zodoende nauwelijks tot geen aanvullende kunstmest gebruikt te worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.