Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433670
Title Effecten uitbreiding 3 MZI locaties in Oosterschelde en Waddenzee op draagkracht
Author(s) Wijsman, J.W.M.; Kamermans, P.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C156/12) - 20
Department(s) Delta
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) mosselteelt - visserijbeheer - visserij-ecologie - oppervlakte (areaal) - waddenzee - voordelta - mussel culture - fishery management - fisheries ecology - acreage - wadden sea - voordelta
Categories Fisheries
Abstract Deze studie bevat een update van de berekeningen van de filtratiedruk die is gemaakt in de passende beoordeling voor Mosselzaadinvang (MZI) in de Nederlandse kustwateren uit 2009. Deze update is nodig vanwege de wens tot uitbreiding van de MZI gebieden Neeltje Jans in de Oosterschelde (41 ha naar 98 ha) en Vogelzand (90 naar 150 ha) en Zuidmeep (79 naar 91 ha) in de Waddenzee.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.