Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433763
Title Toen ik er meer over ging weten werd het leuk : onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma 'NatuurWijs' in vergelijking met regulier onderwijs
Author(s) Waal, M.E. van der; Hovinga, D.; Wals, A.E.J.; Koppen, C.S.A. van
Source Wageningen : Wageningen Universiteit - 118
Department(s) Education and Learning Sciences
Environmental Policy
WASS
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) kinderen - landschapsbeleving - primair onderwijs - natuur- en milieueducatie - natuurgebieden - children - landscape experience - primary education - nature and environmental education - natural areas
Categories Nature Management (General) / Environmental Psychology
Abstract Het belang van ‘natuur’ en ‘natuurervaringen’ in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen staat eigenlijk nauwelijks ter discussie, hooguit is er onenigheid over de prioriteit ervan. Zonder overdrijven kan gesteld worden dat er in Nederland, maar ook zeker elders in de wereld, al ruim 100 jaar aandacht is voor het leren over, in, met en vóór natuur. Een belangrijke vraag is nu op welke wijze - wanneer de mogelijkheid zich dan toch voordoet op scholen - kinderen het beste in contact kunnen komen met natuur? Welke werkwijzen zijn dan het meest effectief? Verondersteld wordt dat een zogenaamde ‘diepe’ ervaring - waarbij het kind alle zintuigen gebruikend de natuur spelenderwijs en ontdekkend op intieme wijze leert kennen - het meeste effect zal hebben.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.