Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433866
Title Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2012
Author(s) Voskuilen, M.J.; Luijt, J.
Source ASR
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Brochure
Publication year 2012
Keyword(s) grondprijzen - landbouwgrond - akkerbouw - melkveehouderij - agrarische economie - land prices - agricultural land - arable farming - dairy farming - agricultural economics
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract De eerste drie kwartalen van 2012 laten een verdere stijging van de grondprijs zien. Het derde kwartaal van 2012 kwam uit op 52.000 euro/ha. De actuele situatie in de grondgebonden landbouw is geen aanleiding om op korte termijn een grondprijsdaling te verwachten. Voor de akkerbouw wordt 2012 een goed jaar. Ook vanuit de melkveehouderij is er weinig aanleiding om op korte termijn een grondprijsdaling te verwachten. Door de gestaag dalende prijs van het melkquotum blijft er meer geld over om in grond te investeren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.