Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433988
Title Rassenonderzoek trostomaat : onderzoek België en Nederland gebundeld
Author(s) Steenbergen, P.; Cornelissen, K.
Source Ekoland 23 (2003)7-8. - ISSN 0926-9142 - p. 19 - 19.
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) tomaten - biologische landbouw - rassenproeven - prestatie-onderzoek - landbouwkundig onderzoek - gewaskwaliteit - kwaliteit - karakteristieken - nederland - belgië - glastuinbouw - glasgroenten - tomatoes - organic farming - variety trials - performance testing - agricultural research - crop quality - quality - characteristics - netherlands - belgium - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables
Categories Tomatoes / Variety Testing, Variety Lists
Abstract Gedurende het teeltseizoen 2002/2003 wordt door het Belgische Proefcentrum te Kruishoutem en het PPO Glastuinbouw in Naaldwijk samengewerkt aan rassenonderzoek met biologisch geteelde trostomaten. Uitleg over de opzet van de proeven, de beoordelingscriteria (vruchtkenmerken; gewaskenmerken; houdbaarheid, smaak), en de eerste resultaten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.