Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 433996
Title Biologische witlof in onderzoek : uitstekend teeltresultaat mogelijk, knelpunten vooral in de trek
Author(s) Kruistum, G. van; Lange, J. de
Source Ekoland 23 (2003)5. - ISSN 0926-9142 - p. 28 - 29.
Department(s) OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) cichorei - cichorium intybus - biologische landbouw - forceren van planten - wortels - cultuurmethoden - plantenvoeding - onkruidbestrijding - voedingsoplossingen - hydrocultuur - drijfmest - gewasopbrengst - opbrengsten - nitraatmeststoffen - rassen (planten) - rassenproeven - cultivars - bemesting - chicory - cichorium intybus - organic farming - forcing - roots - cultural methods - plant nutrition - weed control - nutrient solutions - hydroponics - slurries - crop yield - yields - nitrate fertilizers - varieties - variety trials - cultivars - fertilizer application
Categories Organic Farming / Leafy Vegetables / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Proeftuin Zwaagdijk en PPO-Lelystad onderzochten in de periode 2000-2002 de teeltzekerheid, opbrengst en kwaliteit van biologische witlof. Het onderzoek spitste zich toe op bemesting en onkruidbestrijding (door afbranden) tijdens de teelt van witlofpennen, en toepassing van verschillende soorten biologische meststoffen en witlofrassen tijdens de trek. Knelpunten in de witlofproductie zijn er vooral in de trek; de wortelteelt is goed te doen. Tijdens de trek kan door toediening van naar nitraat omgezette varkensdrijfmest een flinke productiestijging gerealiseerd worden; nadeel is dat de ziektedruk door schimmels kan toenemen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.