Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 434045
Title Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen van de Waddenzee in het voorjaar van 2012
Author(s) Ende, D. van den; Troost, K.; Stralen, M.R. van; Zweeden, C. van; Asch, M. van
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C149/12) - 26
Department(s) Delta
Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) mosselteelt - mossels - aquatische ecosystemen - oppervlakte (areaal) - waddenzee - mussel culture - mussels - aquatic ecosystems - acreage - wadden sea
Categories Fishery Resources and Management / Nature Management (General)
Abstract In het voorjaar van 2012 heeft IMARES, afdeling Delta te Yerseke, onderzoek uitgevoerd naar het areaal en bestand aan litorale mosselbanken in de Waddenzee. De surveys zijn opgezet ter onderbouwing van het beleid voor de schelpdiervisserij en vormen daarbij al 15 jaar een belangrijke bron van informatie voor verdere ecosysteem- en effectstudies. De kartering van mosselbanken vindt te voet plaats tijdens laagwater waarbij de positie van banken wordt vastgelegd met GPS-apparatuur. Het totale areaal aan litorale mosselbanken in het voorjaar van 2012 is geschat op 1773 ha. Daarvan is 48 hectare geclassificeerd als zaadbank, 230 hectare als middelgrote mosselen en 1491 hectare als grote mosselen. Er zijn dit jaar nauwelijks nieuwe banken zijn ontstaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.