Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 434046
Title Nulmeting visbeheer Houtribdijk spui: DIDSON metingen
Author(s) Griffioen, A.B.; Keeken, O.A. van; Burggraaf, D.; Winter, H.V.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C161/12) - 30
Department(s) Vis
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) vismigratie - akoestisch sporen - monitoring - sluizen - ijsselmeer - fish migration - acoustic tracking - monitoring - sluices - lake ijssel
Categories Animal Behaviour and Ethology / Aquatic Ecology
Abstract In het najaar van 2011 en het voor- en najaar van 2012 zijn bij de spuisluizen nabij Lelystad gedurende 11 dagen opnames van vissen gemaakt met een akoestische camera: de DIDSON. De opnames zijn bij geopende stand van de spuisluizen gemaakt om inzicht te krijgen in het migratiegedrag van vis door de spuisluizen. Op basis van de resultaten van deze studie kan worden geconcludeerd dat vissen de spuikokers gebruiken om van het ene naar het andere meer te komen. De resultaten duiden zowel op gerichte migratie als dispersie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.