Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 434059
Title Ondiep ploegen : een inventarisatie; de huidige kennis en enkele praktijkervaringen
Author(s) Sukkel, W.; Timmermans, S.
Source Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Akkerbouw Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 23
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) grondbewerking - gereduceerde grondbewerking - ploegen als grondbewerking - bodemkwaliteit - akkerbouw - biologische landbouw - tillage - reduced tillage - ploughing - soil quality - arable farming - organic farming
Categories Tillage
Abstract Deze verkenning zet de bestaande kennis over ondiep ploegen op een rijtje. Uit de bestudeerde literatuur blijkt dat een geringere ploegdiepte op verschillende onderdelen een positief effect heeft op de bodem. Uit de literatuur valt niet af te leiden of ondiep ploegen ook uiteindelijk leidt tot hogere opbrengsten. Ondiep ploegen heeft ook een aantal nadelen of beperkingen. Op basis van de literatuur en praktijkervaringen zijn er een aantal voorwaarden te noemen om ondiep ploegen tot een succes te maken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.