Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 434555
Title Verslag Bedrijfssurvey 2012
Author(s) Rasenberg, M.M.M.; Machiels, M.A.M.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr.: C008/13) - 25
Department(s) Visserij
Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) visbestand - visstand - schol - tong (vis) - visserijbeheer - noordzee - fishery resources - fish stocks - plaice - dover soles - fishery management - north sea
Categories Fishery Resources and Management
Abstract De bestandsschattingen van schol en tong zijn onder andere gebaseerd op de gegevens van wetenschappelijke onderzoekssurveys door IMARES. De visserijsector heeft regelmatig kritiek geuit op de manier waarop deze gegevens verzameld worden. Deze kritiekpunten worden door de sector en IMARES gezamenlijk opgepakt binnen de bedrijfssurvey, met als een van de doelen dat vissers meer vertrouwen in bestandsschattingen krijgen. De bedrijfssurvey is een gezamenlijk onderzoek van de visserijsector en IMARES naar ontwikkelingen in de tong- en scholstand in de Noordzee. De bedrijfssurvey levert extra gegevens op van schol en tong, welke gebruikt kunnen worden voor bestandsschattingen. Ze kunnen hiervoor pas worden gebruikt nadat een datareeks van 5 jaar is opgebouwd. Deze rapportage gaat over het tweede jaar van de bedrijfssurvey. Hierin evalueren we de survey en beschrijven we de resultaten. In 2011 ontwikkelden IMARES en de visserijsector de standaardprocedure voor de bedrijfssurvey. De bemonsterde gebieden zijn in overleg vastgesteld en blijven indien mogelijk ieder jaar hetzelfde. De procedure wordt bij voorkeur jaarlijks uitgevoerd door dezelfde schepen. In 2012 voerden de UK45 en OD1 de bedrijfssurvey uit. De survey vond plaats in de weken 32-35. Waarnemers van IMARES en Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek uit België (ILVO) zochten samen met de bemanning van elke bemonsterde trek 1 net vangst uit op schol en tong. Uit de gegevens van 2012 blijkt dat de UK45 en OD1 vooral ondermaatse schol vingen. Daarnaast ving de UK45 ook vooral ondermaatse tong, terwijl de OD1 vooral maatse tong ving. Om een datareeks van vijf jaar op te bouwen is het voornemen om nog zeker drie jaar door te gaan met de survey. Na vijf jaar berekent IMARES met de verzamelde gegevens schol- en tongindices die gebruikt kunnen worden voor de bestandsschattingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.