Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 434562
Title Verkenning van de effecten van toelaten nutrienten en verwijderen van wilde oesters op de productie van Kweekoesters in de Kom van de Oosterschelde
Author(s) Wijsman, J.W.M.; Poelman, M.; Blanco Garcia, A.; Troost, T.; Schellekens, T.; Strietman, W.J.; Hamon, K.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr. C010/13) - 68
Department(s) Delta
Aquaculture
LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) eutrofiëring - oesters - schaal- en schelpdierenteelt - waterkwaliteit - zoet water - wateraanvoer - oosterschelde - eutrophication - oysters - shellfish culture - water quality - fresh water - water advance - eastern scheldt
Categories Water Quality / Aquaculture and Environment
Abstract Naar aanleiding van een slechtere groei van kweekoesters in de Oosterschelde heeft de oestersector de vraag gesteld of het toelaten van nutriëntenrijk zoetwater uit het Volkerak-Zoommeer (10 m3 sec-1) of het wegvangen van de helft van de wilde oesters in de Kom van de Oosterschelde een positief effect zou kunnen hebben op de kweekoesters in dat gebied. De extra nutriënten uit het Volkerak-Zoommeer zouden moeten leiden tot een hogere productie van fytoplankton wat zou kunnen leiden tot meer voedsel voor de kweekoesters.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.